Kurumsal

Pasaport İşlemleri

Umuma mahsus e-Pasaportlar; en az 6 ay olmak üzere, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yılllık, 4 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık olarak düzenlenmektedir. Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını ikmal etmemiş olanlara en fazla 5 yıl; 18 yaşından büyükler için en fazla 10 yıl pasaport tanzim edilmektedir. Hususi damgalı e-Pasaportlar 6 aydan az olmamak üzere kanunda belirtilen (reşit olan çocuklar, görevi süresince pasaport alan Belediye Başkanlarıı vb.) sınırlamalar dikkate alınarak en çok 5 yıl süre ile düzenlenmektedir.Hizmet damgalı e-Pasaportlar 6 aydan az olmamak ve 5 seneyi geçmemek

SÜRE HARÇ BEDELİ DEFTER BEDELİ
6 AY 137,4 TL 108 TL
1 YIL 200,8 TL 108 TL
2 YIL 327,8 TL 108 TL
3 YIL 465,5 TL 108 TL
4-10 YIL 656 TL 108 TL